VATRODOJAVA

Protupožarni alarm na istom principu kao i protuprovalni alarmni sustav uz korištenje odgovarajućih senzora-detektora dima i otvorenog plamena omogućena je brza i pravovremena zaštita od nastajanja početnih požara i njihovog učinkovitog sprječavanja.

protupožarna zaštita