INTERVENTNI TIM

Pravovremenim izlaskom, posebno izvježbani mobilni interventni tim, na štićeni objekt, osigurano je brzo i preventivno djelovanje 24 sata dnevno.
U cilju sprječavanja povrede sigurnosti štićenog objekta, koriste se preventivni i nadzorni obilasci štićenih objekata kao nadopuna tjelesnoj odnosno tehničkoj zaštiti u slučajevima procijenjene potencijalne ugroženosti većih intenziteta.

Interventni tim