CENTRALNI NADZORNI SUSTAV - CNS

Putem CNS-a u sjedištu naše Agencije, koje je opremljeno svim tehničkim pomagalima neophodnim za neometano obavljanje svih zadaća, omogućeno je 24-satno praćenje i nadzor svih zasebnih sustava tehničke zaštite štićenih objekta naših klijenata.
Svi pristigli podaci digitalno se obrađuju, te se na kraju mjeseca u obliku izvješća šalju krajnjem korisniku.

centralni nadzorni sustav