Predstavnik naše Agencije, direktor Anto Zebić, je bio sudionik – CHINA TOUR 2018 od 14.-19.04.2018. godine u organizaciji HIKVISION Digital Tech u Kini

Predstavnik naše Agencije, direktor Anto Zebić, je bio sudionik uspješno okončanog projekta CHINA TOUR 2018 od 14. 04.2018. do 19.04.2018. godine u organizaciji HIKVISION Digital Tech. Co. Ltd., najvećeg proizvodača CCTV opreme u svijetu. U sklopu VIP Conference u Kini organizirana je posjeta Hikvisionu njihovim proizvodnim pogonima. U HQ Hikvisiona upriličen je obilazak: showroom-a s najnovijim generacijama video kamera, rješenjima u oblasti CCTV-a, kao i Fire Control Center. Održane su brojne prezentacije i pametna rješenja i primjene CCTV u oblastima Transporta, Bankinga, Retaila, Buildinga, tvlonitor Center, itd.

Naši srdačni domaćini su se pobrinuli da nam pokažu i približe brojnu gastronomsku ponudu tradicijskih jela, kao i turističke znamenitosti regije Hangzhou. Tako smo imali prigodu obići
poznate plantaže čaja, zapadno jezero West lake, zanatske ulice sa starim kineskim zanatima, Song Dynasty – Romantični šou Song Cheng koji spada u top 3 na svijetu. Još jednom se
zahvaljujemo organizatoru Hikvision China Toura na nezaboravnom iskustvu, a kolegama iz naše regije na ugodnom druženju.