Ekipa Agencije DELTA SECURITY na vodećoj godišnjoj konferenciji ADRIA SECURITY SUMIT u jadranskoj regiji 13-15. rujna 2017.

Zaštita infrastrukture i objekata, sigumost zaposlenika i korisnika usluga, sprečavanje gubitka podataka i drugih vrijednosti, modeme tehnologije zaštite, stanje i perspektive privatne sigurnosti glavne su teme dogadaja. Agencija DELTA SECURITY je bila sudionik uz još 250 vodećih kompanija proizvodača, distributera, sistem-integratora, instalatera i konsultanata, te krajnjih korisnika.

Partneri projekta i domaćini su vodeća strukovna udruženja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, okupljena s namjerom povezivanja i razvoja regionalnog sigumosnog tržišta. Konferencija je se održala u Konvencijskom centru u Šibeniku