Agencije DELTA SECURITY se uspješno predstavila na XIV. SAJMU PRIVREDE TEŠANJ 2018.

Od 10. do 13. 05. 2018. naša tvrtka je ponovno predstavila svoj rad i na 14. sajmu privrede Tešanj 2018. Susreli smo se s niz sadašnjih i budućih klijenata koje smo upoznali s novinama u poslovanju.

Pokazali smo da i u današnjim teškim vremenima s visokom ozbiljnošću u poslovanju možemo zavidno napredovati, zapošljavati i otvarati nove poslovnice. Na području Doboja
imamo pod tizičom i tehničkom zaštitom više od 120 objekata i zaposlili smo desetak vrhunskih djelatnika s odgovarajućim certifikatima.

Naša sofisticirana video oprema za praćenje prometa je
ugradena na više raskrižja na ovom području što je doprinjelo smanjenju prekršaja i podizanju sigumosti u prometu.